Anya! lAzulj!

🔸 Időnként jól esne kiszakadni a mindennapos mókuskerékből?
🔸 Anyaként mindig te vagy a sokadik a sorban?
🔸 Imádod a családod, de jó lenne kicsit beszélgetni a nehezebb pillanatokról is?
🔸 Az anyaság mellett hiányzik a régi éned?
🔸 Szívesen mesélnél a kihívásaidról és hallgatnál meg hasonló cipőben járó embereket?
🔸 Jól esne végre kilépni a lakásból egy kicsit? Leváltani a pizsit és felvenni valami utcai darabot?
🔸 Este mikor a párod fáradtan hazatér, úgy érzed nem mindig tudja teljesen átszellemülten hallgatni, ahogy mesélsz a babáddal megélt napi eseményekről?
🔸 Egyszerűen csak jól esne beszélgetni egy jót egy baráti, fesztelen közegben?
🔸 Sokan próbálnak segíteni de mégis magányosan éled meg a terheket?
🔸 Szeretnél segítséget kérni, de nem tudod honnan vagy hogyan?

Ha a fenti kérdések közül csak egyre is igennel válaszoltál, akkor várunk szeretettel Anya! Lazulj! Workshopunkra. 😉

🏁 A workshop célja, hogy nyíltan tudjunk beszélni az anyaságról ami sokszor felér egy hullámvasutazással. Ezzel nincs semmi gond, teljesen természetes folyamat, de sokan hajlamosak a folyamatos önfeláldozásra ami egy idő után csupán ahhoz vezet, hogy Anya kifacsarodik, mint egy citrom. 

Mivel a legtöbb esetben elmondható, Anya a család lelki bázisa, így ha az ő aksija lemerül, hogy fognak töltődni a többiek? A pozitívan megélt énidővel egy win-win helyzet alakul ki, tehát mindenki nyer. 🙂 

📅 Dátum: 2020.02.23.
🕘 Időpont: 9:30-12:30
🏠 Helyszín: Ferenciek tere (a pontos helyszínt a fizetés után küldjük)

A workshop díja:
❗❗❗Super early bird: 2020.02.08. éjfélig 4.990 forint/fő (bruttó)❗❗❗
Early bird: 2020.02.15. éjfélig 5.990 forint/fő (bruttó)
Normál ár: 7.990 forint/fő (bruttó)

🎉 Két jegy vásárlása esetén, a második jegy árából 25% kedvezményt biztosítunk.

A workshop alatt egy támogató, barátságos hangulatot hozunk létre, ahol bátran megoszthatod tapasztalataidat, felteheted kérdéseidet, megemlítheted nehézségeidet mások ítélkező vagy kioktató pillantásai nélkül. Beszélgessünk élményeidről és máris könnyebb lesz minden.

Imádjuk a gyerekeket, legyen saját vagy egy szívünkhöz közel álló személy csemetéje, ez a pár óra viszont rólad és a te feltöltődésedről szól majd, így kérünk tedd magad szabaddá erre a délelőttre.

Gyere Anya, lazulj velünk! Beszélgessünk egy jót! ☕

Jelentkezz workshopunkra adataid megadásával!

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

A www.starmind.hu weboldal böngészésével, illetve ott kínált szolgáltatás igénybevételével,
foglalkozáson történő részvétellel Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a szerződési
feltételeket, valamint az adatkezelési tájékoztatót és annak minden pontjával egyetért!

Üzemeltetői/szolgáltatói adatok:

cégnév: Babai Noémi Nikoletta egyéni vállalkozó,
székhely: 1132 Budapest Visegrádi utca 7/B I. em. 4.,
adószám: 50707178-1-41,
egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 54421901
telefonszám: 06202839957
e-mail cím: noemi.babai@gmail.com)

Megvásárolható szolgáltatások köre:

A honlap különböző típusú, technikájú, egyéni vagy csoportos önismereti foglalkozásokon
történő részvételt tesz lehetővé azzal, hogy a szolgáltatás alapvetően tanácsadásra szorítkozik,
a puszta részvétel a felhasználó személyiségében és gondolkodásában változást nem
eredményez.
A szolgáltatás semmilyen módon nem vonható a pszichoterápia körébe, azzal semmilyen
kapcsolódása nincsen.

A szolgáltatás ára, megfizetése:

Az egyes szolgáltatások árai egymástól eltérhetnek, a konkrét ár mindig az adott szolgáltatás
mellett kerül feltüntetésre.
Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.
A szolgáltatás árát teljes összegben, előre, a jelentkezésről kapott automatikus e-mail
kézbesítését követő 3 naptári napon belül kérjük elutalni, ez a jelentkezés megvalósulásának
feltétele.
Határidőben történő utalás hiányában szerződés nem jön létre, felhasználó nem jogosult a
szolgáltatás igénybevételére.
Gondolunk a Földre, ezért a számla elektronikusan, e-mail útján kerül elküldésre.

Regisztráció, jelentkezés

A szolgáltatások igénybevétele felhasználói regisztráció nélkül, a „jelentkezés” gombra
történő kattintással, valamint az azt követően kért adatok megadásával történik. Kérjük
ügyeljen az adatok pontos megadására, azonban azok módosítására, kijavítására a szolgáltató
lehetőséget biztosít.
A jelentkezésre vonatkozó nyilatkozat fizetési kötelezettséget von maga után!

2

Minden jelentkezésről automatikus visszaigazolást küldünk e-mailben, amely visszaigazolás
tartalmazza a jelentkezés tárgyát képző szolgáltatás részletes információit, a végösszeget, a
bankszámlaszámot, ahová a szolgáltatás árát kérjük 2 naptári napon belül elutalni, valamint a
számlázással kapcsolatos adatokat.
A jelentkezés akkor valósul meg és válik befejezetté, amennyiben a szolgáltatás teljes ára
elutalásra és az összeg a szolgáltató bankszámlaszámán jóváírásra kerül.
Sikeres jelentkezést követően a részvétel joga szabadon átruházható. Ez esetben kérjük a
változást a szolgáltató felé e-mail útján (info@starmind.hu) jelezni.

Elállás joga

Tekintettel a szolgáltatás jellegére, az igénybevételtől/részvételtől történő elállás esetén,
- amennyiben az elállás a szolgáltatás időpontját megelőző 7. napnál korábban történik, a
szolgáltatás árának 50%-ának megfelelő összeg kerül visszafizetésre;
- amennyiben a szolgáltatás időpontját megelőző 7 napon belül történik, úgy a szolgáltatás ára
nem kerül visszafizetésre, azonban a részvétel joga szabadon átruházható más személy
részére.
Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, a info@starmind.hu e-mail címre küldött
e-mail útján teheti meg a szolgáltatás megjelölése mellett.
Meghiúsulás

Amennyiben a szolgáltatás teljesítése szolgáltató körülményeiben bekövetkező okból marad
el – csoportos foglalkozás esetén ide vonva azon esetet is, ha a jelentkezők száma nem éri el a
hirdetésben megjelölt létszámminimumot - úgy felhasználó választása szerint:
- szolgáltató a szolgáltatás teljes összegét az ok közlésétől számított 5 naptári napon belül
hiánytalanul megtéríti felhasználó részére;
- a szolgáltatást a szolgáltató által felkínált más időpontban veheti igénybe,
- a szolgáltató által felkínált alternatív szolgáltatást vehet igénybe.
Egyéb nyilatkozatok

Felhasználó önként és szabad akaratából történő elhatározása alapján veszi igénybe a
szolgáltatást.
Szolgáltató a meghirdetett szolgáltatások változtatásának jogát fenntartja.
A foglalkozásokon szolgáltató kép- és hangfelvételt készíthet, mely tényt előre közöl.
Felhasználó a képfelvételen történő részvételt megtagadhatja. A foglalkozáson résztvevő
felhasználó kép- és hangfelvételt nem készíthet.

3

Jelen tartalommal létrejött szerződés felek között papír alapon nem kerül rögzítésre, de írásba
foglalt szerződésnek minősül.
Az adatkezelés és az adatok megadása, valamint azok felhasználása vonatkozásában
szolgáltató külön Adatkezelési Tájékoztatóval rendelkezik, melynek teljes megismerését
felhasználó részére lehetővé tette.
A szolgáltatások igénybevételének feltétele jelen Általános Szerződési és Felhasználási
Feltételek, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató megismerése és kifejezett elfogadása.


Adatkezelési tájékoztató

A www.starmind.hu weboldal Babai Noémi Nikoletta egyéni vállalkozó tulajdona, aki a
weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységről az Általános
Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és Parlament 2016/679 rendelete) alapján az
érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen
Adatkezelési tájékoztatót.
Ezen tájékoztató hatálya Babai Noémi Nikoletta honlapján és aldomainjein történő
adatkezelésre terjed ki.
Babai Noémi egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására.

1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő Babai Noémi egyéni vállalkozó (cégnév: Babai Noémi Nikoletta egyéni
vállalkozó, székhely: 1132 Budapest Visegrádi utca 7/B I. em. 4., adószám: 50707178-1-41,
egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 54421901, telefonszám: 06202839957, e-mail cím:
noemi.babai@gmail.com) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).
Tárhelyszolgáltatónk a működéséhez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon
megadott személyes adatokat, adatkezelési tevékenysége: a személyes adatok tárolása
szerveren. (Tárhelyszolgáltató cégneve: BlazeArts Kft, székhelye: 6090 Kunszentmiklós,
Damjanics J. utca 36. 1/8 cégjegyzékszáma:03-09-109150, adószáma:12539833-2-03,
képviseletében eljár: Pál József, e-mail cím:info@forpsi.hu, honlap: www.forpsi.hu)
A számlákat a könyvelési szolgáltatást nyújtó partnerünknek továbbítjuk könyvelési és
adózási kötelezettségeink teljesítése céljából. Az adatkezelés jogalapja a könyvvezetésre és
adózásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeink teljesítése. (könyvelés cégneve: Visztra
Csaba Pál e.v., székhelye: 4069 Etyek, Bartók Béla utca 26., adószáma: 64001308-1-29, EV
nyilvántartási száma: 08399549 , e-mail cím: visztracs@freemail.hu.)
1.2.  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében a
nyilvántartást adatkezelő vezeti.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés szerint az érintett (a
továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a jelentkezéssel, az
Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak
önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése.
2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a
törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem
töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes
képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az
adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a
jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos
jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy
jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni,
így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás
megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes
képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja

3.1 Az Adatkezelő önismeretet segítő technikák és módszerek ügyfelekkel való
megismertetését, ilyen irányú csoportos foglalkozások szervezését (a
továbbiakban: trainingeket), szakmai tanulmányok közzétételét, továbbá az ezekhez
kapcsolódó ügyviteli feladatokat és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak
kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.
Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel, információátadás a tréningekkel kapcsolatosan,
valamint a számlakiállításra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
Adatkezelő hírlevelet nem küld.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az
Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:
- Érintett vezeték- és keresztneve
- a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (amennyiben az adószám
megadás kötelező vagy az Érintett megadja)
- e-mail cím – valamint amennyiben Érintett megadja telefonszám – kapcsolattartás céljából.
4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is
gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.
4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött
technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kezeli
Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek
elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot
továbbítanak Adatfeldolgozó külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos
azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt
olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az
Adatkezelő általi törléséig tart.
5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az
Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra
terjed ki:
- a számlázáshoz szükséges adatok vonatkozásában a számla kibocsátásától számított 8 év
(illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő időtartam)
- a szolgáltatás igénybevételére történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése
a megadás időpontjától az adat törléséig tart. A törlést vagy módosítást az alábbi e-mail címre
küldött kérelemmel lehet kezdeményezni: info@starmind.hu.
5.3. Az adatbázisból való törlés az e-mail cím és telefonszám vonatkozásában Érintett
kérésére is történhet. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30
(harminc) naptári napon belül törli az adatot.
5.4. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli
előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által
igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon
is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.
6. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett a jelentkezéssel, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek
kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi
módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.
6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint
elkülönítve történik.
6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:
a. az Adatkezelő munkatársai;
b. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
ba. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által
törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
bc. a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott ügyvéd,
követeléskezelő cég munkatársai;

c. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az
általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően
– nem hozhatja harmadik személy tudomására.
6.5. A honlap használata során megadott személyes adatok kizárólag megadásuk céljához
kötötten kerülnek felhasználásra, melyhez csak jelen adatkezelési tájékoztatóban megnevezett
adatfeldolgozók férnek hozzá és azokat kizárólag az általuk nyújtott szolgáltatás teljesítésének
körében, jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezelik.
7. Adatbiztonság

7.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
7.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.
7.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure
Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és
magas szintű adatbiztonságot nyújt.
8. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése,

törlése, zárolása

8.1. Az Érintett
a. előzetesen is tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
b. kérheti személyes adatainak kiegészítését és helyesbítését;
c. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, illetve azok felhasználását
korlátozhatja;
d. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
8.2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az
adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 25 (huszonöt) naptári napon belül
írásban köteles megadni a tájékoztatást.
8.3. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
8.4. A személyes adatot törölni kell, ha
a. a kezelése jogellenes;
b. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
d. az adatkezelés célja megszűnt;
e. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.

9. Jogorvoslat

9.1. Amennyiben Adatkezelő az Érintett kérelmét 25 napon belül nem vizsgálja meg és arra
érdemi választ nem ad, továbbá ha az Érintett kérelmét vitatja vagy elutasítja, az Érintett
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
a. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
b. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
c. Honlap: www.naih.hu
d. Telefon: +36 (1) 391-1400
e. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
9.2. Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, mely per elbírálása a
Törvényszék hatáskörébe esik. Az illetékes törvényszék az Érintett választása szerint vagy az
Érintett lakóhelye/tartózkodási helye vagy az Adatkezelő székhelye szerint illetékes
Törvényszék.

10. Egyoldalú módosíthatóság

10.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan
módosítsa.
10.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes
honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével,
ráutaló magatartással fogadja el a mindenkori adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.